Onze missie

De Drie Wijzen wil een actieve bijdrage leveren aan het debat over duurzaamheid, eerlijke handel, maatschappelijke activering, welzijn, solidariteit en participatie en daarbij een voorbeeldfunctie vervullen. De Drie Wijzen wil, via allerlei inclusieve activiteiten en acties, ijveren voor een respectvolle en solidaire samenleving waar elk individu meetelt.

Eerlijke producten

Wij staan voor een eerlijke handel van kwalitatieve producten die op een ecologische en duurzame manier worden geproduceerd. Naast fairtrade producten bieden wij ook producten aan gemaakt door mensen met een beperking en de lokale producten van de Orde van de ezel. Hiermee tonen we aan dat het ook kan zonder uitbuiting, uitsluiting en verspilling.

Een open kijk op de samenleving

De Drie Wijzen is dé ontmoetingsplaats in het centrum van Kuurne. Alle lagen van de bevolking en alle nationaliteiten zijn welkom, ieder met zijn sterktes en zwaktes. Bij ons kan iedereen zichzelf zijn op een ongedwongen manier. We zijn ingebed in het lokale Kuurnse gemeenschapsleven.

Ontwikkelen en beleven

De Drie Wijzen is een echte belevingswinkel! Wij promoten eerlijke handel op een actieve manier, bij ons in de winkel of op verplaatsing, omdat we het belangrijk vinden dat mensen weten waarom ze beter voor eerlijke producten kiezen. Daarnaast hechten we belang aan ontmoeting, we bieden ruimte aan verenigingen om mensen samen te brengen voor bijeenkomsten of activiteiten.

Respect

Respect dragen wij hoog in het vaandel, niet alleen voor het product, maar voor elk individu. Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om en vragen ook respect voor wie we zijn en wat we doen.

Onze troeven

Oog voor duurzaamheid
We zorgen dat de productie van wat we aanbieden zo min mogelijk invloed uitoefent op het milieu. Daarnaast houden we van producten met een lange levensduur, die een tweede leven kunnen krijgen of gerecycleerd kunnen worden.

Eerlijke producten
Wij zijn tegen uitbuiting. Producten ontwikkeld door grote concerns waar medewerkers in erbarmelijke omstandigheden moeten werken en uitgebuit worden, die willen wij niet consumeren. We gaan voor eerlijke handel van eerlijke producten.

Onze troeven

Mensen staan centraal
Voor ons telt iedereen mee, jong of oud, arm of rijk, sterk of zwakker. Diversiteit maakt onze samenleving rijker. In De Drie Wijzen is iedereen van harte welkom! Dag in dag uit zijn er mensen met een beperking aan de slag onder begeleiding van een ateliercoach. Zo laten we zien dat zij perfect in staat zijn om de fairtrade bar te runnen.

Buurtondersteunend werken
De Drie Wijzen biedt ruimte aan buurtbewoners en verenigingen om te vergaderen, samen te komen of mensen uit te nodigen. We willen actief mee bijdragen aan een warme buurt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×